ESP vertrouwenspersonen - zelfmoordpreventie
 

Suïcidaiteit, zelfdoding, zelfmoord of hoe je het ook wilt noemen is iets dat in alle lagen van de bevolking voorkomt, maar waar we vaak liever niet teveel aandacht aan besteden. Angst dat je tekst, geschreven of gesproken, als een 'trigger' wordt ervaren is bijvoorbeeld een rem.

In voorkomende gevallen wordt mensen die in nood verkeren vaak aangeraden contact op te nemen met 113 zelfmoordpreventie, ook bereikbaar onder 0900-0113. We raden dat ook stellig aan.
In de praktijk blijkt vaak dat er toch een drempel is om dit te doen. Ook voor mensen in problemen is dit feitelijk een taboe. Bij navraag of iemand al gebeld of gechat heeft krijg je vaak ontwijkende antwoorden en na drie keer navragen is het niet ongebruikelijk dat je verder wordt genegeerd.
Er kunnen meer redenen zijn waarom mensen die hulp nodig hebben zich niet (meer) tot 113 wenden. In dergelijke gevallen kan een vertrouwenspersoon een (tussen)oplossing zijn.

 

In de transgendergemeenschap nemen we waar dat men zich tot mensen wendt die in een vergelijkbare situatie verkeren. Andere transgenders dus, bij wie ze meer begrip kunnen verwachten voor hun persoonlijke situatie. Een situatie en een gevoelsleven dat ook een genderpsycholoog nauwelijks kan doorgronden.

Vertrouwenspersonen van ESP doen het enige dat van hen kan en moet worden verwacht. Ze luisteren. Ze blijven luisteren en weten wanneer ze welke vragen moeten stellen. Ook wanneer juist niet. Ze nemen, waar mogelijk, ook meer tijd. Ze worden niet geleid, gestuurd of beperkt in de hoeveelheid tijd die ze aan een situatie besteden. Ze doen dit vrijwillig en worden niet door een uurwerk gestopt.

Vertrouwenspersonen van ESP hebben intensieve trainingen gevolgd bij 113-Zelfmoordpreventie en Arkin GGZ en beschikken over hands-on ervaring. Een continue leerprogramma is in ontwikkeling.

 

ESP vertrouwenspersonen behoren tot wat we LHBTI noemen (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen). Zij bieden een vertrouwde eerste opvang en begeleiden je, als je wilt, naar meer professionele hulp in de GGZ. Zolang je daar op een wachtlijst staat (dat kan maanden duren) blijven ze je ondersteunen.

 

ESP voorziet in vertrouwenspersonen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele,transgender en intersekse personen. Zij behoren daar zelf ook toe. ESP heeft een focus op suïcidaiteit, zelfdoding, zelfmoord of hoe je het ook wilt noemen.

help@esp.nl
085 2012 123

ESP Vertrouwenspersonen is een LHBTI-project van Talwyn ESP, gevestigd te Etten-Leur