ESP vertrouwenspersonen - zelfmoordpreventie
 

Suïcidaiteit, zelfdoding, zelfmoord of hoe je het ook wilt noemen is iets dat in alle lagen van de bevolking voorkomt, maar waar we vaak liever niet teveel aandacht aan besteden. Angst dat je tekst, geschreven of gesproken, als een 'trigger' wordt ervaren is bijvoorbeeld een rem.

In voorkomende gevallen wordt mensen die in nood verkeren vaak aangeraden contact op te nemen met 113 zelfmoordpreventie, ook bereikbaar onder 0900-0113. We raden dat ook stellig aan.
In de praktijk blijkt vaak dat er toch een drempel is om dit te doen. Ook voor mensen in problemen is dit feitelijk een taboe. Bij navraag of iemand al gebeld of gechat heeft krijg je vaak ontwijkende antwoorden en na drie keer navragen is het niet ongebruikelijk dat je verder wordt genegeerd.
Er kunnen meer redenen zijn waarom mensen die hulp nodig hebben zich niet (meer) tot 113 wenden. In dergelijke gevallen kan een vertrouwenspersoon een (tussen)oplossing zijn.

 

In de transgendergemeenschap nemen we waar dat men zich tot mensen wendt die in een vergelijkbare situatie verkeren. Andere transgenders dus, bij wie ze meer begrip kunnen verwachten voor hun persoonlijke situatie. Een situatie en een gevoelsleven dat ook een genderpsycholoog nauwelijks kan doorgronden.

De vertrouwenspersonen van ESP doen het enige dat van hen kan en moet worden verwacht. Ze luisteren. Ze blijven luisteren en weten wanneer ze welke vragen moeten stellen. Ook wanneer juist niet. Ze nemen, waar mogelijk, ook meer tijd. Ze worden niet geleid, gestuurd of beperkt in de hoeveelheid tijd die ze aan een situatie besteden. Ze doen het vrijwillig en worden niet door een uurwerk gestopt.

Vertrouwenspersonen van ESP hebben intensieve trainingen gevolgd bij 113-Zelfmoordpreventie en Arkin GGZ en beschikken over hands-on ervaring. Een continue leerprogramma is in ontwikkeling.

 

ESP voorziet in vertrouwenspersonen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Zij behoren daar zelf ook toe. ESP heeft een focus op suïcidaiteit, zelfdoding, zelfmoord of hoe je het ook wilt noemen.

ESP is landelijk actief voor transgender personen, daarnaast regionaal (Midden- en West-Brabant) voor andere LHB+ personen.

Vertrouwenspersonen kunnen worden bereikt via T-Nederland en COC Tilburg-Breda eo.

 

ESP Vertrouwenspersonen is een LHBTI-project van Talwyn ESP, gevestigd te Etten-Leur